Konsultacje w sprawie zmian nazw ulic podlegających „dekomunizacji”

Jeszcze przez kilka dni, za pośrednictwem internetowej platformy konsultacji społecznych, można odnieść się do propozycji zmian nazw ulic podlegających „dekomunizacji”. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach.

We wrześniu br. weszła w życie ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Z przepisów ustawy wynika, że w Jastrzębiu-Zdroju zmiany nazwy wymagają ulice: Świerczewskiego, Pawła Findera, Hanki Sawickiej i Józefa Wieczorka.

Szczególne okoliczności planowanych zmian wymagają, przed podjęciem wiążących decyzji, wysłuchania głosu opinii społecznej, zwłaszcza mieszkańców wymienionych ulic. Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat propozycji nowych nazw ulic za pośrednictwem internetowej platformy konsultacyjnej, gdzie zamieszczona została szersza informacja w tej sprawie.

Szczegóły można znaleźć tutaj