Planom utworzenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego poświęcone będzie spotkanie, które odbędzie się 3 stycznia 2017 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Zaproszenie