Do 31 grudnia trwa „Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation”, którego organizatorem jest fundacja Kulczyk Foundation.

Granty w konkursie przyznawane są wyłącznie na projekty infrastrukturalne, w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych.

Wnioskodawcy:

Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne.

Dofinansowanie:

Maksymalnie 25 000 zł.

Sposób składania wniosków:

Wnioski w konkursie można składać wyłącznie za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej – wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: granty@kulczykfoundation.org.pl . W ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania adresat otrzyma mailowe potwierdzenie otrzymania wniosku przez Fundację.

LUB

  1. poczty tradycyjnej – wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26; 00-526 Warszawa, z dopiskiem: „Granty KF”.

 

Informacje szczegółowe:

http://www.eurodesk.pl/granty/konkurs-grantowy-kulczyk-foundation

http://www.kulczykfoundation.org.pl/media/63134/regulamin-konkursu-grantowego_2016.pdf