Odbiór odwodnienia ul. Mazowieckiej

Zakończył się remont odwodnienia ul. Mazowieckiej. Odbiór prac odbędzie się w poniedziałek, 19 grudnia. Odbiorowi będą podlegać tylko roboty kanalizacyjne, natomiast roboty drogowe będą kontynuowane od wiosny 2017 roku. Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy dostosować prędkość do ograniczeń.

Roboty objęły:

– wykopy, roboty ziemne,

– demontaż istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami,

– wymianę starej kanalizacji na nową kanalizację deszczową,

– wymianę starych studni na nowe studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych,

– wymianę starych przykanalików na nowe przykanaliki do studzienek ściekowych ulicznych,

– zasypanie wykopów z zagęszczeniem.

Koszt prac wyniósł około 600 tys. zł.

 

fot. Maciej Gucik