Rusza akcja #NieTrujSasiada

Kolportaż 300 tys. zawieszek wśród mieszkańców 28 gmin i powiatów oraz premierowa emisja spotu promującego akcję #NieTrujSasiada z udziałem aktora Franciszka Pieczki – projekt „Gmina z (dobrą) energią!” wchodzi w kolejną fazę.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zasięgiem teren całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i ma na celu walkę z niską emisją. Przygotowane do wycięcia i zawieszenia na klamce ulotki zostaną rozdysponowane wśród gmin i powiatów, a te z kolei przekażą je mieszkańcom. Jednocześnie, sami mieszkańcy będą mogli pobrać i wydrukować wzór zawieszki bezpośrednio ze strony internetowej kampanii https://gminazenergia.pl (wszystkie cztery wzory zawieszek dostępne są pod tym linkiem http://gminazenergia.pl/post/pobierz-zawieszke-akcji-nie-truj-sasiada-1).

 

Ogromny wkład w realizację krótkiego materiału promocyjnego wniósł aktor Franciszek Pieczka. Rodzinna miejscowość Pieczki – Godów – również wchodzi w skład obszaru objętego działaniem projektu. Bohater spotu zmaga się z sąsiadem, który swój piec traktuje jako „utylizator odpadów”. Jego postawa zachęca odbiorcę do zerwania z cichym przyzwoleniem na tego rodzaju praktyki.

 

Obejrzyj spot „Nie truj sąsiada!” z udziałem Franciszka Pieczki: