Miliony na inwestycje i ważne projekty

Ponad 18 mln zł unijnego dofinansowania pozyskało nasze miasto na realizację inwestycji i ważnych działań. 12 grudnia podczas konferencji prasowej prezydent Anna Hetman omówiła szczegółowo projekty, które będą realizowane przy ogromnym udziale środków zewnętrznych.

Na modernizację zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów otrzymaliśmy 8 988 057 zł. Prace, które zostaną przeprowadzone w latach 2017 – 2019 sprawią, że miejsce, które już dziś jest wizytówką Jastrzębia-Zdroju jeszcze bardziej wypięknieje.

 

Z kolei 1 979 108,93 euro udało się pozyskać naszemu miastu na projekt pn. Postindustrialne dziedzictwo pogranicza. Jest to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza, Jastrzębia-Zdroju, Dolní oblast Vítkovice i Moravian-Silesian Tourism. W naszym mieście zakłada ono adaptację budynku byłych łaźni górniczych kopalni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego.

 

Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju to kolejny projekt, na który nasze miasto pozyskało 57 603,73 euro z unijnej kasy. Przewiduje on nie tylko ściślejszą współpracę strażników po obu stronach granicy, ale też m.in. bezpłatne oznakowanie i rejestrację rowerów w celu uniknięcia kradzieży.

DSC_0051

fot. Piotr Kędzierski

 

Uzupełnienie infrastruktury rowerowej łączącej Godów, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Petrovice u Karwiny to z kolei główne założenie projektu pn. Żelazny szlak rowerowy. Na jego realizację nasze miasto otrzymało 146 792,81 euro.