Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Oferty o dofinansowanie zadań można składać w ramach dwóch Priorytetów:

– Priorytetu 3. Aktywni Obywatele

– Priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe (kierunek 1 – Konkurs Ogólny)

Wnioskodawcy:

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;

Dofinansowanie:

do 100 tys. zł.

Termin naboru:

od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16.15

Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl .

Źródło:

http://www.pozytek.gov.pl/m/Otwarcie,naboru,grudniowego,ofert,FIO,2017,3923.html