Można składać wnioski i wystąpienia

Można składać wnioski i wystąpienia w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:

– obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

– obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

– obszar D – likwidacja barier transportowych,

– obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

– obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

– obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl