Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje konkurs dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel konkursu:

Zwiększenie innowacji w MŚP

Typ projektów:

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Beneficjenci:

–  mikroprzedsiębiorstwa,

–  małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowanie:

– do 45%,

– minimalna kwota dofinansowania 100 000,00 zł,

– maksymalna kwota dofinansowania projektu 2 000 000,00 zł.

Termin składania wniosków:

od 29.12.2016r. do 28.02.2017 r.

 

Informacje na temat naboru można uzyskać :

– pod numerem telefonu: +48 32 743 91 67, 32 743 91 71 lub 32 743 91 77

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

 

Źródło:

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/155