Sesja budżetowa

W czwartek, 22 grudnia, odbędzie się XIV sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 1. Budżet miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 r.

– wystąpienie Prezydenta Miasta,
– opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– stanowisko Komisji Skarbu,
– wystąpienia klubów radnych,
– dyskusja,
– projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Jastrzębie-Zdrój,
– projekt uchwały budżetowej miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok.

 

  1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
  2. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawie sprzedaży działki nr 1499/43 obręb Bzie Górne.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie obrad sesji.