Najbezpieczniejsza kopalnia w Polsce

Jastrzębska Spółka Węglowa posiada kopalnię, która została uznana za najbezpieczniejszą w Polsce.  Taką opinię wydał Wyższy Urząd Górniczy, który po raz pierwszy ogłosił konkurs pod nazwą „180 dni bez wypadku”. Kopalnia  „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” wygrała w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 3,5 tys. pracowników.

– W ocenianym 180-dniowym okresie w nagrodzonych kopalniach nie było ani jednego wypadku śmiertelnego i ciężkiego, a wypadków lekkich w przeliczeniu na tysiąc zatrudnionych osób było bardzo mało (od 1 w niewielkim zakładzie do 38 w kopalni zatrudniającej ponad 12,6 tys. osób) – informuje Jastrzębska Spółka Węglowa.

Laureatów konkursu wyłoniono na podstawie analizy stanu BHP w zakładzie górniczym (liczby wypadków, w tym pracowników firm zewnętrznych) i niebezpiecznych zdarzeń, które powodowały ryzyko wypadkowe oraz oceny służb kopalnianych w zakresie działań prewencyjnych. Kapituła przyznała równorzędne nagrody w trzech kategoriach zakładów oraz nagrodę specjalną za innowacyjne przedsięwzięcia w prewencji wypadkowej, które będą promowane przez WUG w ramach dobrych praktyk.

(info prasowe JSW, fot JSW)