Zapraszamy Państwa do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dot. naboru prac do konkursu na artykuł naukowy, którego organizatorem jest Diametros – An Online Journal of Philosophy.

Cel konkursu:

Zachęcenie do pracy nad etycznymi ocenami i decyzjami podejmowanymi pod różnymi rodzajami niepewności, gdy jednostka lub decydent nie ma dostępu do wiedzy.

Grupa docelowa:

Studenci, doktoranci, naukowcy

Wymagania:

Autorzy zainteresowani uczestnictwem proszeni są o przesłanie swoich prac do podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review) poprzez platformę internetową: www.diametros.iphils.uj.edu.pl.

Nagroda:

Nagroda pieniężna w wysokości 6000 PLN

Termin nadsyłania prac:

do 15.01.2017 r.

 

Wszystkie zapytania dotyczące wydania specjalnego i międzynarodowego konkursu na artykuł naukowy można przesyłać na: ethicsanduncertainty@gmail.com

 

Źródło:

http://www.mojestypendium.pl/konkurs/konkurs-czasopisma-diametros-na-artykul-naukowy/