Sesja nadzwyczajna

3 stycznia odbędzie się I sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 15.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  3. Informacja prezydenta miasta dot. złożeń i przebiegu reformy oświaty w naszym mieście.
  4. Informacja przedstawicieli kuratorium oświaty o założeniach i przebiegu reformy oświaty w naszym mieście, w tym ocena propozycji organu wykonawczego.
  5. Informacja związków zawodowych oświaty.
  6. Wystąpienia zaproszonych gości.
  7. Wystąpienia klubów radnych Rady Miasta.
  8. Dyskusja.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

 

Sesja została zwołana na wniosek przedstawicieli klubów radnych PiS i Wspólnoty Samorządowej.