Budynek przy ul. Szkolnej 5 w przebudowie

Trwa przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 5. Celem inwestycji jest adaptacja obiektu dla potrzeb szkolnictwa specjalnego. Prace rozpoczęły się w październiku i mają potrwać do końca stycznia 2018.

 

Oprócz przebudowy samego budynku, zostanie też zagospodarowany teren wokół niego. Koszt robót to niecałe 9,8 mln zł. Zakres remontu polegający na adaptacji budynku na potrzeby szkolnictwa specjalnego obejmuje branżę architektoniczną i konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną oraz elektryczną.

 

 

DSC_0698 DSC_0683

 

Jednocześnie został złożony wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregion Zachodni obejmujące realizację projektu w zakresie likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę / modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła. Aktualnie trwa ocena merytoryczna i formalna, prowadzona w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 kryteria wyboru projektów.

 

fot. Maciej Gucik