Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie zapraszają młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE do udziału w konkursie poświęconym kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:

  • propagują wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym,
  • budzą wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji,
  • proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i dają praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

 

Projekty mogą dotyczyć organizacji różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do młodych ludzi, wymiany młodzieżowej lub być projektami internetowymi o wymiarze europejskim.

Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej w wieku od 16 do 30 lat.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 30 stycznia 2017 r. Formularze zgłoszeń wypełnia się online na stronie internetowej Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego (www.charlemagneyouthprize.eu)

Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; w przypadku projektów grupowych i transgranicznych można je zgłaszać tylko w jednym państwie, które jest ściśle związane z danym projektem.

Do konkursu należy zgłaszać projekty, których realizacja już się rozpoczęła i:

  1. a) zakończy się między 1 stycznia 2016 r. a 30 stycznia 2017 r. lub
  2. b) które są nadal w toku.

Dla najlepszych projektów przewidziano następujące nagrody:

  • I miejsce – 5 000 euro;
  • II miejsce – 3 000 euro;
  • III miejsce – 2 000 euro.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie: www.charlemagneyouthprize.eu/pl/introduction.html

Źródło:  Parlament Europejski