Do 31 stycznia 2017 roku  trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskego. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i naukowców, którzy prowadzą działalność w ramach zagadnień działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego. Organizatorem jest Rektor Politechniki Warszawskiej,  pula nagród wynosi 32 500 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu można zgłaszać prace, w którym podejmowana jest następująca tematyka:

  • procesy krystalizacji i rekrystalizacji;
  • otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów;
  • otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych;
  • metody badania struktury stopów metalicznych;
  • sprężyste i plastyczne odkształcenia metali;
  • badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi;
  • stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Pracę wraz z załącznikami  należy złożyć  w Sekretariacie Kapituły Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1 pok. 117

00-661 Warszawa

Z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę  prof. Jana Czochralskego ”

Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody finansowe:

  • za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w roku akademickim 2014/15 i 2015/16 – wysokość nagrody wynosi 5 000 zł
  • za najlepszą pracę doktorską w roku akademickim 2014/15 i 2015/16 – wysokość nagrody wynosi 7 500 zł
  • za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne – nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:

www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/III-edycja-Konkursu-o-Nagrode-im.-Prof.-Jana-Czochralskiego?&cookiedec=r

Źródło: www.granty-na-badania.com