Jednym z działań programu Erasmus+ przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego jest możliwość wyjazdów absolwentów na praktyki.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem  mobilności studentów i absolwentów jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

O wyjazd na praktykę/staż można ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy absolwentów, samodzielnie prowadzą rekrutację i wypłacają stypendia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące miejsc, w których można odbyć praktykę/staż, należy zgłosić się do biura współpracy międzynarodowej  swojej uczelni lub do wydziałowego koordynatora programu.

Uwaga! Studenci mogą też sami starać się o podpisanie przez uczelnię umowy partnerskiej z placówką, która zgodzi się przyjąć ich na praktykę/staż.

Kwoty stypendiów zależą od kosztów utrzymania w danym państwie i wynoszą od 450 euro (np. w Bułgarii, na Malcie, w Macedonii) do 600 euro na miesiąc (np. w Danii, Francji, Wielkiej Brytanii). Na dodatkowe środki mogą liczyć absolwenci niepełnosprawni. Uwaga: absolwenci mogą również otrzymywać granty lub stypendia z innych źródeł – nie wpływa to na wysokość stypendium erasmusowego.

Termin składania wniosków przez uczelnie na praktyki/staże studentów i absolwentów:

2 lutego 2017 r., o godz. 12.

Termin ubiegania się o wyjazd przez absolwentów nie jest ustalany odgórnie – ustala go dana uczelnia.

Przed złożeniem wniosku

Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU-Login otrzymać numer PIC (Personal Identification Code).

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.