Do 25 stycznia 2017 r. trwa nabór w ramach VI Ogólnopolskiego  Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, którego celem jest promowanie dziennikarstwa związanego z województwem śląskim. Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają standardy dziennikarskie pod względem formy i języka oraz dają wgląd w historię, problemy teraźniejszości i wyzwania przyszłości województwa śląskiego.

Konkurs składa się z czterech etapów:
a) etap pierwszy: kwalifikacja formalna prac do dalszych etapów Konkursu przez Komitet Organizacyjny – do 15 lutego,
b) etap drugi: kwalifikacja merytoryczna przez jury preselekcyjne złożone z przedstawicieli Organizatorów, nie zasiadających w Kapitule Konkursu,
c) etap trzeci: wybór przez Kapitułę Konkursu 5 finalistów – do 10 marca,
d) etap czwarty: wybór laureata, dokonywany przez Kapitułę Konkursu – do 15 marca.
2. Etap drugi konkursu może być pominięty w przypadku zgłoszenia do Konkursu mniejszej ilości liczby prac, niż 80.
3. Po wyłonieniu 5 finalistów, Organizatorzy podadzą nazwiska ich autorów oraz tytuły ich prac do publicznej wiadomości.

Zgłoszenia prac należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dział Promocji
Ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek”.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z Konkursem udziela Pani Magdalena Ślebarska z Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (adres e-mail: magdalena.slebarska@us.edu.pl, tel.: 509 685 733).