OBESSU zapewnia małe, średnie i finansowania na dużą skalę dla inicjatyw realizowanych przez ogólnych i zawodowych uczniów szkół średnich na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Dofinansowanie OBESSU ma wspomóc realizację oddolnych, uczniowskich inicjatyw mających na celu zwiększenie integracji rówieśników – uczniów szkół średnich każdego typu, pochodzących z rodzin imigranckich lub mających status uchodźców.

Program wspiera działania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. W zależności o działań, kwoty grantów wynoszą:
– 500 euro na poziomie lokalnym (mały grant);
– 1000 euro na poziomie regionalnym (średni grant);
– 2500 euro na poziomie krajowym (duży grant).

Kto może aplikować:
– grupy uczniów ze szkoły średniej (poziom lokalny);
– grupy projektowe z różnych szkół średnich lub regionalne związki szkół średnich (poziom regionalny);
– organizacje będące członkiem, kandydatem lub organizacją stowarzyszoną OBESSU (poziom krajowy).

Członkami zespołów muszą być uczniowie szkół średnich (co najmniej trzech). Co najmniej jedna z tych osób musi komunikować się w języku angielskim przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym – taka osoba będzie odpowiedzialna za komunikację z OBESSU. Zespół musi dysponować kontem bankowym (konto związku uczniów lub konto indywidualne osoby powyżej 18 roku życia, członka zespołu).

Informacje o sposobie aplikowania znajdują się na  organizatora https://seedsforintegration.org/2016/12/07/how-to-apply/

 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej :

http://www.eurodesk.pl/granty/zasiej-ziarno-integracji-seeds-integration

https://seedsforintegration.org/

Źródło: http://www.eurodesk.pl/granty/zasiej-ziarno-integracji-seeds-integration