Program Jean Monnet działa w ramach programu Erasmus+, wspierającego edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Projekty Jean Monnet są częścią akcji Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki.

Cele programu są trzy następujące kategorie projektów:
– Innowacje: badanie nowych perspektyw i różnych metodyk,
– Wzajemne inspirowanie się: dyskusja i refleksja na temat zagadnień dotyczących Unii Europejskiej;
– Upowszechnianie treści: działania informacyjne i upowszechniające wiedzę.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

instytucje szkolnictwa wyższego i inne organizacje zajmujące się tematyką Unii Europejskiej.
Wnioski powinny być składane przez pojedyncze instytucje, realizacja założonych działań może jednak przewidywać udział innych partnerów.
W działania mogą być zaangażowane szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie, nie mogą jednak składać wniosków.
Maksymalne dofinansowanie projektu w ramach programu Jean Monnet wynosi 60 tys. euro (75 proc. ogólnych kosztów projektu).Wnioski można składać do 23 lutego 2017 r. do godz 12:00 czasu brukselskiego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl

Przewodnik po programie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 

Źródło: http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-jean-monnet-projekty-debata-dotyczaca-tworzenia-polityk-ze-swiatem-nauki