Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Akcja 3. ma ułatwiać dialog i budowanie relacji pomiędzy młodymi  ludźmi a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży (np. w obszarze sportu, edukacji i kultury).

Dofinansowanie obejmuje (maksymalnie 50 tys. euro na projekt) :

– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju;
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koszty specjalne, np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów).

Wnioski mogą składać tylko organizacje z Krajów Programu:
– Organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje
– Europejskie organizacje pozarządowe
– Instytucje publiczne na poziomie lokalnym

Uczestnicy
Minimum 30 osób w wieku 13–30 lat (limit wiekowy obowiązuje młodzież biorącą udział w projekcie).

Terminy składania wniosków w roku 2017:
– 2 lutego
–26 kwietnia
– 4 października

Przeczytaj więcej informacji o dialogu usystematyzowanym  na stronie http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/akcja-3/dialog-usystematyzowany/

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/akcja-3/

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-rozwoj-polityki-mlodziezowej

 

Źródło: http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-rozwoj-polityki-mlodziezowej