Stypendia na realizację części studiów lub praktyki za granicą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Na stypendium wyjechać mogą studenci studiów I, II, III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa. Wyjazd na studia możliwy jest od drugiego roku studiów.

Kwoty stypendiów dla wyjeżdżających na studia zależą od kosztów utrzymania w danym państwie i wynoszą od 350 euro do 500 euro na miesiąc. Natomiast dla osób wyjeżdżających na praktyki stypendium wynosi od 450 euro do 600 euro, również kwota jest zależna od kosztów utrzymania w danym kraju. Na dodatkowe środki mogą liczyć studenci pochodzący z rodzin o niskich dochodach.

 Wnioski można składać do 2.02.2017 r. do godz. 12.00

(Termin ubiegania się o wyjazd przez studentów nie jest ustalany odgórnie – ustala go dana uczelnia.)

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-szkolnictwo-wyzsze-wyjazdy-na-studia-i-praktyki

 

Źródło: http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-szkolnictwo-wyzsze-wyjazdy-na-studia-i-praktyki