Do 13.01.2017 r. można wysyłać wnioski na konkurs organizowany przez Okręgową Rade Adwokacka w Warszawie. Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie plakatu na temat „Adwokat. Profesjonalista”.

W konkursie mogą uczestniczyć, jako samodzielni Autorzy lub Zespoły Autorskie:

  • Studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych (kategoria studencka),
  • Uczniowie szkół artystycznych i ponadgimnazjalnych (kategoria uczniowska),
  • Profesjonalni/zawodowi artyści plastycy i graficy (kategoria zamknięta),
  • Inne zainteresowane osoby nieobjęte poprzednimi kategoriami (kategoria otwarta).

Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 zł.

Kontakt z organizatorem

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa
tel. 0048 (22) 58 49 620
ora.warszawa@adwokatura.pl

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/konkurs-na-plakat-adwokat-profesjonalista/ oraz regulamin konkursu http://informator.ora-warszawa.com.pl/wp-content/uploads/2016/12/01122016-regulamin-konkursu-na-plakat.pdf .

 

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/konkurs-na-plakat-adwokat-profesjonalista/