Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę  magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr hab. Jerzego Jakubowskiego.

Celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o sądownictwie polubownym i mediacji, popularyzowanie wśród studentów nauki prawa handlowego oraz wiedzy o pozasądowych metodach rozstrzygania sporów, a także inicjowanie prac badawczych.

Konkurs jest otwarty, mogą w nim brać udział absolwenci wszystkich uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w latach 2014-2016. Pracę w formie pisemnej i elektronicznej z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym termin obrony oraz opiniami promotorów należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie prac do celów promocji konkursu i laureatów. Na nagrody w konkursie przeznaczono 30 000 zł.

Prace będą oceniać wybitni specjaliści z dziedziny arbitrażu.

Więcej informacji: Sekretariat Konkursu – tel.+48 22 630 97 76

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/konkursu-na-prace-dotyczaca-problemow-sadownictwa-polubownego-i-mediacji/