Od 3 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 31 stycznia 2017 r. Laureatów poznamy w maju podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

Firmy mogą zgłaszać się samodzielnie w kategoriach:

  • Strategia społecznego zaangażowania
  • Wolontariat pracowniczy

Organizacje mogą zgłaszać firmy, które wsparły ich działania w kategoriach:

  • Projekt społeczny
  • Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu
  • Zaangażowanie lokalne

i fundacje korporacyjne w kategorii:

  • Fundacja korporacyjna – projekt społeczny

Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność: wolontariat pracowniczy, strategia, zaangażowanie lokalne, akcje społeczne, kampanie edukacyjne, informacyjne, społeczne i wiele innych. Laureaci konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu.

Nagradzane firmy i fundacje korporacyjne charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne, nieograniczającym się wyłącznie do przekazywania środków finansowych.

Co ważne, marka „Dobroczyńca Roku” to dla obecnego lub przyszłego pracownika realny znak, że firma wymaga od siebie więcej, że będzie w stanie spełnić oczekiwania współczesnego, wymagającego pracownika, wykraczające poza gratyfikację finansową za wykonaną pracę.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” w 2017 r. obchodzi swoje XX-lecie. Na przestrzeni ostatnich 20 lat dokonała się duża zmiana: firmy i przedsiębiorcy obecnie wdrażają zasady CSR, a społeczne zaangażowanie jest często elementem strategii biznesowych. Biznes jest nie tylko odpowiedzialny społecznie, ale stał się odpowiedzialny za dobra wspólne. Wiele dóbr w takich obszarach jak sport, rekreacja, kultura, zdrowie powstało dzięki wsparciu firm i ich współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi.

Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Nad prawidłowością przebiegu procedur konkursu czuwa audytor – firma EY. Konkurs wspierają: Forum Darczyńców, Konfederacja „Lewiatan”, Business Centre Club, Pracodawcy RP, United Nations Global Compact Poland, Freshmail. Partnerami branżowymi tegorocznej edycji są: ngo.pl, BE.NAVIGATOR oraz Marketing przy kawie.

Kontakt:

Katarzyna Kunert – PR
k.kunert@filantropia.org.pl
795 484 462

Emilia Dmochowska – koordynator konkursu
e.dmochowska@filantropia.org.pl
tel. +4822 622 01 22

www.dobroczyncaroku.pl