Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy

9 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju rozpoczął nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Kwota o jaką można wnioskować to 18 000 zł.

Adresatami ogłoszenia są bezrobotni i pracodawcy.

Szczegółowe informacje w regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju – http://www.pupjastrzebie.pl/formy_aktywizacji/wyposazenie/146.html