Pierwsza tura lokalnych spotkań zakończona

Dobiegła końca pierwsza tura lokalnych spotkań sześciu grup tematycznych, utworzonych w ramach projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe”.

Uczestniczą w nim: Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów. Projekt ma na celu zachęcenie instytucji i podmiotów funkcjonujących w różnych obszarach życia społecznego miast do transgranicznej aktywności oraz wzbogacania ich działań o transgraniczne akcenty. Powołano sześć transgranicznych grup branżowych. Do tej pory odbyło się sześć spotkań – po dwa w każdym mieście – w których udział wzięło w sumie 137 osób.

Pracą każdej z grup kierują wybrani współliderzy – jeden po stronie polskiej i jeden po stronie czeskiej. Merytorycznie i organizacyjnie spotkania wspomagane są przez przedstawicieli polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz samorządów trzech partnerskich miast. Pierwsza tura spotkań była okazją do zaprezentowania uczestnikom programu partnerskiej współpracy miast, ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszonych potrzeb projektowych. Każda z grup po zapoznaniu się z zapisami tego dokumentu dokonywała analizy SWOT, debatowała nad wizją współpracy miast w poszczególnych obszarach tematycznych. Podczas spotkań przedstawiano również źródła finansowania inicjatyw transgranicznych. Każda z powołanych grup ma charakter otwarty – zgodny z założeniami projektu – spotykać się będzie trzy razy w okresie jego realizacji, tj. od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. W styczniu i lutym odbędzie się druga seria spotkań, podczas których grupy pracować będą m.in. nad założeniami projektowymi w danej osi tematycznej.

 

logo_unia

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów

Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński