Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP) to roczne, płatne staże dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja, itp.) w wybranych placówkach naukowych w USA. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje rekrutacją do tego programu, ale nie jest to stypendium Fulbrighta.

Obecnie możliwy jest wyjazd do University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center oraz Oklahoma Medical Research Foundation.

Czas trwania stażu:

11-12 miesięcy. Rozpoczęcie stażu: wczesny lipiec 2017, zakończenie: czerwiec 2018

Oferta uczelni

  • Możliwość uczestnictwa w ważnych, atrakcyjnych problemach badawczych i w niektórych przypadkach wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.
  • Stypendium w wysokości $25 000-$27 500 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania.
  • Oficjalna pomoc w otrzymaniu wizy F1 lub J1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student).
  • Pełne ubezpieczenie medyczne.
  • W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży.

Profil kandydata

  • Studenta/student studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej (studenci chcący wziąć udział w stażu naukowym muszą być w semestrze letnim 2017 roku przynajmniej na pierwszym roku studiów magisterskich lub doktoranckich).
  • Studentka/student kierunków biologiczny (np. biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja).
  • Znajomość języka angielskiego studenta jest biegła w mowie i piśmie, szczególnie w aspekcie dotyczącym języka naukowego (formalny egzamin mile widziany, ale nie jest konieczny).
  • Zamiłowanie do pracy badawczej i doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
  • Średnia ocen z całego toku studiów to minimum 4,2.

Termin składania wniosków:

Wymagane dokumenty należy przesłać do 01.02.2017 r. adres vrgtp@fulbright.edu.pl, w tytule umieszczając: Zgłoszenie do programu VRGTP

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu  znajdują się na stronie: www.fulbright.edu.pl/vrgtp

Źródło: www.fulbright.edu.pl