Do 23 lutego trwa nabór wniosków do programu Erasmus+ Jean Monnet – Granty na projekty.

Celem programu jest zastosowanie nowych rozwiązań metodycznych, opracowanie innowacyjnych narzędzi i treści dydaktycznych, wspieranie działań informacyjnych skierowanych do pracowników administracji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego.

O dofinansowanie mogą się ubiegać, instytucje szkolnictwa wyższego i inne organizacje zajmujące się tematyką Unii Europejskiej.

Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 60 tys. euro ( 75 % ogólnych kosztów projektu).

Wnioski można składać do 23.02.2017 r., do godz.12.00 czasu brukselskiego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej : http://erasmusplus.org.pl/ oraz w przewodniku po programie http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/