Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia zawodowego na  staż i praktyki zawodowe lub prowadzenie kursów i szkoleń w partnerskiej organizacji za granicą.

Uczestnicy
• Nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi i inni pracownicy  organizacji  działających w obszarze kształcenia zawodowego
• Pracownicy przedsiębiorcy, sektora publicznego na stanowiskach szkoleniowych i trenerskich.

Miejsce odbywania praktyk, staży, kursów i szkoleń
• publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa
• instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym
• izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła
• instytuty badawcze
• placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne
• organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje
• instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Długość projektu
Czas trwania wyjazdu: od dwóch dni do dwóch miesięcy (nie wliczając czasu podróży). Czas trwania projektu: rok lub dwa lata.

Dofinansowanie
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu;
– koszty organizacyjne, w skład których może również wchodzić przygotowanie pedagogiczne, kulturowe, językowe (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od liczby uczestników);
– wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu);
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych – 100% tw, sektora publicznego na stanowiskach szkoleniowych i trenerskich.

Termin składania wniosków:
2 lutego 2017 r., do godz. 12.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora:

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-ksztalcenie-zawodowe-wyjazdy-kadry-nauczanie-i-szkolenia

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/budzet/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf