Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy.

Uczestnicy

– wolontariusze: młodzież w wieku 17–30 lat, z krajów programu lub krajów partnerskich,
– organizacje goszczące/wysyłające: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne, podmioty publiczne, przedsiębiorstwa społeczne, nieformalne grupy młodzież, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego biznesu,
– organizacje koordynujące: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne lub krajowe.

Długość pobytu

Standardowy projekt Wolontariatu Europejskiego trwa od 2 do 12 miesięcy. Projekty z udziałem co najmniej 10 wolontariuszy lub osób niepełnosprawnych mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy.

Dofinansowanie dla wolontariusza

Obejmuje większość kosztów związanych z udziałem w projekcie:

– zakwaterowanie,
– wyżywienie,
– podróż (w zależności od dystansu),
– kieszonkowe – wysokość zależy od kraju, w którym odbywa się wolontariat (aktualne stawki podane są w przewodniku po programie),
– koszty specjalne – możliwe jest również dodatkowe wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych np. z opłatami wizowymi itp.
– wizyta przygotowawcza (Advance Planning Visit – APV). Jedno- lub dwudniowa wizyta 1 lub dwóch osób biorących udział w projekcie (w tym wolontariusza).

 

Terminy składania wniosków w roku 2017:

–2 lutego
–26 kwietnia
–4 października

W każdym z podanych terminów wnioski składa się do godz. 12.00.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora:

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wolontariat-europejski

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/stawki_komunikat_final_24.11.2016.pdf

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/budzet/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf