Akcja zima w Jastrzębiu-Zdroju

682 263,23 zł wydano w grudniu z budżetu miasta na utrzymanie zimowe. W sumie na całą „akcję zima” w miejskiej kasie zabezpieczono ponad 3,5 mln zł.

Umownie sezon zimowy zaczyna się 1 grudnia a kończy 31 marca. Oznacza to, że każdego miesiąca miasto gospodaruje kwotą 887 500 zł. Jastrzębie-Zdrój podzielone jest na 17 kwartałów, o które dba dziewięć firm, wyłonionych w drodze przetargu. Wykonawcy mają do dyspozycji sprzęt taki jak: ciągniki z pługami i rozrzutnikami, koparko-ładowarki, koparko – spycharki, ładowarki, mikrociągniki z pługami do odśnieżania chodników, pługo – piaskarko – solarki, pługo – solarki, samochody ciężarowe z pługami, samochody patrolowe, urządzenia do wytwarzania solanki na bazach oraz gotową solankę przechowywaną w specjalnych pojemnikach. Inny sprzęt, np. Multikar, Lublin, pick-up służą do utrzymania chodników, czy deptaków.

 

Trzeba pamiętać, że Urząd Miasta utrzymuje tylko tereny przez siebie administrowane. Wyjątek stanowią drogi prywatne do osób niepełnosprawnych, które są odśnieżane na każdorazowe polecenie w czasie wystąpienia obfitych opadów śniegu.

 

Wydatki na „akcję zima” 2015/2016 wyniosły:

– grudzień – 520 282,80 zł,
– styczeń – 591 064,49 zł,
– luty – 394 025,02 zł,
– marzec – 394 025,02 zł.
Razem 1 899 397,33 zł.