Dbamy o środowisko

Od 1996 do 2016 roku z budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój udzielono dotacji do 2551 kotłów c.o. i wydatkowano na ten cel 4 408 800,52 zł. Dofinansowano także 1137 urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w łącznej wysokości 3 253 711,37 zł.

W roku 2016 udzielono osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu:

ochrony powietrza:

-urządzenia grzewcze tj.:

kotły węglowe z automatycznym podajnikiem – 103 na kwotę 309 000,00 zł
kotły gazowe – 94 na kwotę 280 263,61 zł
kotły olejowe – 1 na kwotę 3 000,00 zł
kotły na biomasę – 12 na kwotę 36 000,00 zł
podłączenie do miejskiej sieci c.o. – 2 na kwotę 2 232,19 zł
Razem 212 szt. na kwotę 630 495,80 zł.

-urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych tj.:

kolektory słoneczne – 7 na kwotę 18 975,00 zł
pompy ciepła – 36 na kwotę 94 541,83 zł
ogniwa fotowoltaiczne – 20 na kwotę 98 814,10 zł
wentylacja mech. z rekuperacją – 5 na kwotę 15 000,00 zł
Razem 68 szt. na kwotę 227 330,93 zł.

Ochrona powietrza razem 280 szt. na kwotę 857 826,73 zł

 

W roku 2015 udzielono osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu:

ochrony powietrza

-urządzenia grzewcze tj.:

kotły węglowe z automatycznym podajnikiem – 96 na kwotę 287 990,00 zł
kotły gazowe – 99 na kwotę 294 039,99 zł
kotły olejowe – 1 na kwotę 3 000,00 zł
kotły na biomasę – 4 na kwotę 12 000,00 zł
kotły elektryczne – 1 na kwotę 3 000,00 zł
podłączenie do miejskiej sieci c.o. 1 na kwotę 2 255,73 zł
Razem 202 szt. na kwotę 602 285,72 zł.

-urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych tj.:

kolektory słoneczne – 19 na kwotę 48 813,68 zł
pompy ciepła – 44 na kwotę 114 657,76 zł
ogniwa fotowoltaiczne – 2 na kwotę 6 000,00 zł
wentylacja mech. z rekuperacją – 3 na kwotę 9 000,00 zł
Razem 68 szt. na kwotę 178 471,44 zł.

Ochrona powietrza – razem 270 szt. na kwotę 780 757,16 zł

 

Ogółem od roku 1996 do 2016 udzielono dotacji:

– kotły c.o. ( wszystkie) – 2551 szt. na kwotę 4 408 800,52 zł
– urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 1137 szt. na kwotę 3 253 711,37 zł.