Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej należy przesłać w terminie do 17 stycznia 2017 roku elektronicznie na adres: fio@mrpips.gov.pl w temacie wiadomości wpisując „Zgłoszenie do Komisji konkursowej – P FIO 2017”, oraz na adres Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  1. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa – z dopiskiem „zgłoszenie do komisji konkursowej –P FIO 2017”

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, po ukończeniu naboru, przedstawi listę kandydatów do zatwierdzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Informacja zostanie także zamieszczona na stronie internetowej MRPiPS oraz Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.

Komisja konkursowa zostanie powołana na podstawie zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Nabor,do,Komisji,Konkursowej,FIO,2017,3958.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.pozytek.gov.pl/Nabor,do,Komisji,Konkursowej,FIO,2017,3958.html