Bus wypełniony wiedzą

Mobilną załogę projektu będą stanowić profesjonalni eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+, którzy odwiedzą przedstawicieli wybranych instytucji na terenie całego kraju. Nasza załoga ekspertów doskonale przybliży uczestnikom spotkań nie tylko program, ale przede wszystkim pokaże przykłady dobrych praktyk, stanowiące bogate źródło inspiracji oraz publikacje na temat upowszechniania rezultatów projektów. Projekt „Erasmus+ Bus” to krok w kierunku wyrównania szans edukacyjnych oraz promocja idei uczenia się przez całe życie w tych obszarach Polski, w których zainteresowanie realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jak do tej pory, było niewielkie.

Podczas każdego spotkania eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawią przyszłym beneficjentom ofertę programu Erasmus+ dostosowaną do potrzeb danego regionu. Do wspólnej przygody zapraszamy wszystkich, którzy już myślą o zrealizowaniu unijnego programu edukacyjnego, ale nie wiedzą skąd pozyskać środki, jak i osoby jeszcze niezdecydowane na taki projekt. We współpracy z samorządami, placówkami oświatowymi i centrami kultury nasi eksperci zorganizują konferencje promujące program i jego kluczowe priorytety.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy i zachęcamy przedstawicieli samorządów, szkół, bibliotek, domów kultury, organizacji kształcenia zawodowego, kadry edukacji dorosłych,

organizacji działających w sektorze młodzieży, niekomercyjnych instytucji i organizacji oraz organów publicznych funkcjonujących w obszarze sportu. Wszyscy uczestnicy spotkań znajdą na pokładzie Erasmusowego busa wszelkie potrzebne materiały edukacyjno-promocyjne m.in. ulotki, raporty czy poradniki.

W celu omówienia szczegółów oraz przygotowania wizyty eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+ skontaktują się z każdą osobą, która będzie chciała zaprosić ich do swojej miejscowości. Pierwszym krokiem w kierunku zorganizowania spotkania w ramach projektu „Erasmus+ Bus” jest wypełnienie formularza kontaktowego znajdujący się na stronie: http://erasmusplus.org.pl/bus./

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowe

http://erasmusplus.org.pl/mobilni-eksperci-narodowej-agencji-programu-erasmus-wyrusza-w-podroz-po-calej-polsce/

 

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/mobilni-eksperci-narodowej-agencji-programu-erasmus-wyrusza-w-podroz-po-calej-polsce/