Przyznano stypendia

Zostały przyznane stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami w 2017 r. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 40 000 zł.

Otrzymali je:

– Andrzej Ślakowski – Wydanie tomiku wierszy o tematyce religijnej z elementami kultury i historii lokalnej, propagowanie idei kultury „Małej ojczyzny” – 5000 zł,

– Witold Englender – Przygotowanie, urządzenie i prowadzenie wystaw w Galerii „Ciasna” – 7000 zł,

– Izabela Ostrzołek – Nagranie płyty oraz promocyjny koncert, w tym pobieranie lekcji śpiewu i aktorstwa – 8000 zł,

– Malwina Musioł – Udział w międzynarodowych kursach, Recital w Jastrzębiu-Zdroju – 7500 zł,

– Renata Raszyk – XVII Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Diecezji Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju – 2500 zł,

– Henryka Moroń – Zorganizowanie na terenie Jastrzębia-Zdroju kwalifikacji wstępnych 22 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” – 3000 zł,

– Sławomir Rąbalski – Przygotowanie wystawy prac malarskich przedstawiających Jastrzębie-Zdrój (12 obrazów) – 7000 zł.