PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych”.

Celem konkursu będzie promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 2.000.000 zł. Propozycji należy przesyłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl, do dnia 25 stycznia 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się: tutaj

 

Źródło: https://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/konsultacje-w-sprawie-z/3591,Konsultacje-dotyczace-zalozen-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-Jestesmy.html