Fundacja Charlesa Stewarta Motta udziela dotacji w Stanach Zjednoczonych, a także na arenie międzynarodowej. Poza terytorium USA można uzyskać dotację na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.

O dotacje mogą się ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska. Organizacje ubiegające się o dotację muszą przygotować list zawierający opis projektu i szczegółowy plan finansowy.

Wysokość dofinansowania:

Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 000 dolarów.

Termin składania wniosków:

Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące.

Aby ubiegać się o dotację należy przesłać opis propozycji projektu zawierający jego cele, metodologię, szczegółowy plan finansowy oraz okres realizacji, na podstawie którego pracownicy Fundacji ocenią zgodność proponowanego projektu z programem Fundacji.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: tutaj