Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Realizacja zadań rozpocznie
się w terminie od 22 lutego 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Oferty należy składać do 7 lutego 2017 r. do godz. 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21.02.2017 r.

Cel konkursu:

Wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego poprzez rozwój relacji społecznych w dziedzinie kultury fizycznej, które będzie realizowane w zakresie:

  1. Organizacji imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej.
  2. Szkolenia w zakresie sportów lotniczych.
  3. Sporty motorowe.

Rodzaj zadania w tym cele i kierunki działań:

Obszar działania 1:

Organizacja imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej, które będą realizowane w terminie od 22.02.2017 roku do 30.11.2017 roku.

Obszar działania 2:

Szkolenie w zakresie sportów lotniczych, które będą realizowane w terminie od 22.02.2017 roku do 30.11.2017 roku.

Obszar działania 3:

Sporty motorowe w terminie od 22.02.2017 roku do 30.11.2017 roku

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj