Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oferty należy składać do 8 lutego – rozstrzygnięcie nastąpi do 9 marca 2017 r.

Zadania przewidziane do dofinansowania:

– organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów, innych imprez o tematyce gospodarczej oraz promujących przedsiębiorczość,

– promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego.

Priorytetowo będą traktowane oferty dotyczące zagadnień z zakresu polityki antysmogowej oraz poradnictwa prawnego w zakresie samozatrudnienia.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj