Sesja nadzwyczajna

W poniedziałek, 23 stycznia, odbędzie się III sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  3. Przedstawienie przez przedstawiciela zarządu PKM (prezesa, wiceprezesa) sytuacji finansowej związanej z brakiem płatności za usługi komunikacyjne oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji spółki PKM.
  4. Wystąpienie wiceprzewodniczącego zarządu MZK na temat aktualnej sytuacji MZK oraz planów na przyszłość.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości:

– przedstawicieli firmy Warbus,
– przedstawicieli pracowników PKM sp. z o.o.,
– przedstawicieli Związków Zawodowych.

  1. Dyskusja.
  2. Zakończenie posiedzenia.

Sesja została zwołana na wniosek przedstawicieli klubu radnych Platforma Obywatelska.