Straż Miejska kontroluje spalanie odpadów

Od początku roku jastrzębscy strażnicy miejscy przeprowadzili 19 kontroli palenisk. W przypadku zaistnienia podejrzenia spalania odpadów, pobrane z kotła próbki trafiły do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.

Przeprowadzone w laboratorium szczegółowe ekspertyzy dostarczonego materiału niejednokrotnie ujawniły spalanie takich odpadów jak np.: tworzywa sztuczne, farby, kolorowe gazety, tkaniny, gumy i elementy PCV.

 

Każda informacja dotycząca spalania odpadów czy nieprawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami jest sprawdzana i weryfikowana przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Podczas kontroli strażnicy sprawdzają czy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, czy właściciel nieruchomości przyłączył się do istniejącej kanalizacji lub regularnie zapewnia wywóz nieczystości z szamba, a w uzasadnionych przypadkach czym opalany jest budynek.

 

Grzywna za spalanie odpadów nałożona w drodze mandatu karnego przez funkcjonariusza Straży Miejskiej może wynieść 500 zł. Jeśli sprawa trafi do Sądu Rejonowego, kwota grzywny może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

 

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj