Projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe mogą starać się o dofinansowanie.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 180 000 000 zł.

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: innochem-finanse@ncbr.gov.pl
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innochem@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 158, (22) 39 07 267.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 1 marca do 28 kwietnia2017 r. (do godz. 16.00).

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się tutaj