Do konsultacji społecznych został skierowany projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego można zgłaszać do 06.02.2017 r.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: środowisko@slaskie.pl.

 

Z projektem uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

bip.slaskie.pl – informacje, ogłoszenia – konsultacje społeczne i opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.