Prelekcja ze stowarzyszeniem „Cztery Łapy”

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” zaprasza mieszkańców na bezpłatną prelekcję w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 25 stycznia o godz. 15.30 przy ulicy Wrzosowej 12 A.

Tematem przewodnim spotkania będzie szeroko rozumiana opieka nad zwierzętami zwłaszcza w okresie zimowym, który jest trudny dla zwierząt. Podczas spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:

▪ dokarmianie zwierząt w trudnych warunkach zimowych,

▪ pielęgnacja zwierząt,

▪ problematyka nadmiernego rozmnażania się zwierząt oraz zapobieganie temu zjawisku.

Prelekcję poprowadzi Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” Halina Majer.

 

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłaszać do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych: tel. (32) 4785135,
e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”.