Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły oraz o dokonaniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż tych napojów w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku.

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów odpłatnych ofert kierowanych przez prywatne firmy, przypominamy, że wszystkie wpisy do CEIDG (także zmiany, zawieszenia, wznowienia czy wykreślenia) są bezpłatne. Ministerstwo Rozwoju nie wysyła żadnych wezwań do zapłaty. Wszelkie oferty wzywające do dokonywania opłat za wpis (czy wykreślenie) do podobnych do CEIDG rejestrów są ofertami handlowymi prywatnych firm. Dokonanie żądanej opłaty jest całkowicie dobrowolne, a nieuiszczenie tej opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG.

Ministerstwo Rozwoju wprowadziło nowe proaktywne usługi dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest „Rejestracja firmy przez telefon”. Po wybraniu numeru telefonu 801 055 088 konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane potrzebne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu CEIDG. Następnie podmiot otrzymuje sms z numerem wniosku, z którym powinien się udać do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik po wydrukowaniu wniosku przedkłada osobie zainteresowanej do podpisu i przesyła elektronicznie do CEIDG. Osoby posiadające profil zaufany lub podpis elektroniczny mogą samodzielnie wniosek podpisać i wysłać elektronicznie do CEIDG.

Kolejną usługą jest aktywne informowanie przedsiębiorców.
Dużym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie przedsiębiorców o zbliżających się ważnych terminach i zmianach w przepisach. Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl

Nowe usługi, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju realizowane są przez Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.
Polecamy bieżące korzystanie z serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy www.biznes.gov.pl. Można tam znaleźć m.in. poradniki przedsiębiorcy, sposoby rozliczania podatków czy informacje gdzie uzyskać środki finansowe na start i rozwój firmy.