Sesja rady miasta

II Sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbędzie się w czwartek, 26 stycznia o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (129 A) – Urząd Miasta, Al. Piłsudskiego 60.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 8. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2016 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie finansowania inwestycji przy ul. Szkolnej 5.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad Sesji.