Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie Profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2017.

Szczegóły ogłoszonego konkursu znajdują się tutaj