W związku ze zbliżającym się okresem kampanii 1%, przypominamy, że każda organizacja posiadająca status OPP (tzn. uprawniona do pobierania odpisu 1%), która zamierza wykorzystać fundusze uzyskane z 1% do przygotowania materiałów promocyjnych, jest zobowiązana do właściwego ich oznakowania.

Informację oraz sposób jej umieszczenia na materiałach promocyjnych określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowi ono, iż każdy materiał promocyjny (bez względu na jego formę) nakłaniający darczyńców do oddania swojego 1% na daną organizację powinien zawierać informację o następującej treści: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”.

Obowiązek umieszczania stosownej informacji dotyczy także programów komputerowych służących do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Program taki powinien zawierać tekst o treści: „Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.” – w przypadku gdy istnieje możliwość swobodnego wyboru organizacji. W sytuacji gdy program uniemożliwia wybór powinien posiadać następującą informację: „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”.

Dokładny format, sposób i miejsce, w którym należy umieścić odpowiednią informację określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r.