Wszechnica Edukacyjna w Jastrzębiu-Zdroju kończy działalność

Założeniem powstania Wszechnicy Edukacyjnej było promowanie różnych dziedzin nauki i inspirowanie słuchaczy do pogłębiania zdobytej wiedzy na wykładach. Jej działalność skierowana była do wszystkich mieszkańców miasta.

Starania o utworzenie Wszechnicy Edukacyjnej Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH w Jastrzębiu-Zdroju rozpoczęto końcem 2007 r. Inicjatywę do jej stworzenia podjęła Maria Somerlik – spotkała się ona z przychylną akceptacją ze strony prof. Stanisława Nawrata, kierownika ZOD AGH  w Jastrzębiu-Zdroju. Rozmowy z ówczesnym kierownikiem TUO w Krakowie były trudne i dzięki zaangażowaniu prof. Nawrata oraz decyzją prof. Antoniego Tajdusia, rektora AGH i jego osobistej obecności 8 maja 2008 r. uroczyście zainaugurowana została działalność wszechnicy.

W ciągu dziewięciu lat działalności odbyło się kilkaset wykładów z różnych dziedzin techniki, górnictwa, nauk humanistycznych i medycznych, kultury i sztuki.

– Mieliśmy przyjemność gościć i wysłuchać wykładów profesorów, naukowców z różnych środowisk akademickich: AGH, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Politechniki Śląskiej, Politechniki  Świętokrzyskiej w Kielcach, Uniwersytetu śląskiego, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – mówi Teresa Bac.

Dbając o dobrostan zdrowia psychicznego proponowane były także spotkania z psychologiem. W tym okresie zorganizowano dwie sesje plenarne na temat górnictwa , jego przyszłości i perspektyw rozwoju. Zorganizowano również pięć spotkań w ramach łączenia więzi  pokoleniowych z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych – Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 6 oraz Zespół Szkół Zawodowych. Słuchacze Wszechnicy uczestniczyli w wykładach Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH w Krakowie. Ich jakość, profesjonalizm wykładowców, sposób prezentowania wiedzy był na wysokim poziomie.

Przez cały okres swój udział zadeklarowało 191 osób, a w wykładach uczestniczyło średnio 45 do 60 osób.

 

ZOD AGH w Jastrzębiu-Zdroju kończy swoją działalność w marcu. Wszystkie dokumenty związane z działalnością wszechnicy będą zarchiwizowane w AGH. W związku z tym działalność wszechnicy w formule obecnie istniejącej została wyczerpana.

Teresa Bac składa podziękowania za lata współpracy, działalności i za wszystko, co w tym czasie udało się dokonać w ramach działalności Wszechnicy Edukacyjnej.

 

fot. arch. UM Jastrzębie-Zdrój